Informace o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Vážení návštěvníci webové prezentace společnosti RPM Service CZ a.s. (dále jen RPM), za účelem vaší plné informovanosti si vám dovolujeme sdělit informace ohledně údajů, které jsou při vaší návštěvě našich stránek shromažďovány, a k čemu a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Vaše práva
Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které jsou námi jako správcem zpracovávány.

Máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Veškerá svá práva můžete uplatnit na adrese naší společnosti, uvedené výše.

V případě podezření či pochyb o způsobu zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. www.uoou.cz

Použití cookies
Naše webové stránky využívají soubory cookies, neboli malé textové soubory, které některé webové stránky ukládají ve vašem počítači. Obsah souborů cookies je omezen na identifikační číslo. Osobní údaje, např. vaše jméno, IP adresa aj., nejsou prostřednictvím cookies ukládány.

Naše webové stránky je možné užívat i bez souborů cookies – při jejich zakázání prostřednictvím vašeho prohlížeče, při omezení cookies jen na určité webové stránky nebo v režimu upozorňování na odesílání souborů cookies.

Odkazy na webové stránky třetích osob
Na našich stránkách se mohou vyskytovat odkazy na webové stránky třetích osob. Přestože tyto webové stránky byly před umístěním odkazu na ně důkladně prověřovány, nemá RPM vliv na jejich obsah, a nelze tak vyloučit, že se jejich obsah změní.

Využitím odkazu na webové stránky třetích osob může dojít k poskytnutí vašich osobních údajů provozovateli takové webové stránky. RPM nemá vliv na takové shromažďování osobních údajů na webových stránkách třetích osob, a nemůže tak garantovat zákonnost zpracování osobních údajů na takových webových stránkách.

Základní informace o zpracování osobních údajů:
Správcem osobních údajů získaných z vaší návštěvy našich webových stránek je naše společnost RPM Service CZ a.s., IČO: 27176428, se sídlem Moskevská 659/63, 101 00 Praha 10.

Při návštěvě naší webové prezentace náš server dočasně uloží data připojení dotazujícího se zařízení. Vaše jméno, adresa a jiné kontaktní údaje nejsou zaznamenávány, pokud nám je sami neposkytnete prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách.

Při vaší návštěvě evidujeme následující údaje:

  • informace o typu vašeho prohlížeče,
  • datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek,
  • navštívené webové stránky,
  • webové stránky, díky kterým jste navštívili naše webové stránky.

Zpracování získaných osobních údajů provádíme na základě nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů, jimiž jsou zabezpečení systému, technická správa a optimalizace chodu našich webových stránek a jejich vyhledávání, a také na základě vašeho souhlasu vyplývajícího z nastavení vašeho prohlížeče pro účely pokročilejší nabídky našich služeb a vyhodnocování statistik návštěvnosti. Viz „Použití cookies“ vlevo.

Délka uložení výše uvedených osobních údajů je určována jednotlivými účely jejich zpracování. Vždy se jedná pouze o dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům, vyjma našich externích zpracovatelů, které používáme pro zajištění a zabezpečení chodu našich webových stránek. I tyto zpracovatele zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom zajistili, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Webové stránky využívají zabezpečenou komunikaci (protokol HTTPS).