Žádost o navýšení rozpočtu pro rok 2020

V Praze, dne 30. 9. 2019

Věc: Navýšení minimální mzdy, vývoj inflace a souvisejících nákladů

Vážení obchodní přátele, vážené dámy a pánové,

ze zkušenosti posledních let víme, že právě v období po letních prázdninách mnoho z Vašich společností přistupuje k plánování rozpočtů na příští rok. Proto si Vás právě teď dovolíme požádat o spolupráci.

Trend navyšování cen v segmentu služeb pokračuje i v letošním roce. Rádi bychom Vám proto podali alespoň dílčí vysvětlení, proč tomu tak je. Co je skutečným důvodem faktu, že Vás již několikátý rok po sobě přicházíme žádat „o víc peněz“.

1

Zvýšení úrovně mezd ČR – do programu Vlády ČR je opět vtělen plán dalšího zvýšení minimální mzdy. Od roku 2014 tak hovoříme již o jejím šestém zvýšení. Jde o sociální krok, podporující pracovníky oscilující svojí výplatou okolo hranice minimální mzdy (pracovníky úklidu nevyjímaje). Jako takový jej podporuje i naše společnost, zároveň si však uvědomujeme, že jde o vládní krok, který signifikantně navyšuje úroveň cen v segmentu námi poskytovaných služeb.

2

Inflace – Po letech stagnace se v letech 2016, 2017 a 2018 probudila inflace jako daň za pozitivní vývoj ekonomického cyklu.

3

Mzdové náklady obecně a náklady vůbec – přímo úměrně růstu a úspěšnosti ekonomiky roste i tlak na navyšování mezd obecně. Všemi úrovněmi naší společnosti napříč, ruku v ruce se zásadním nedostatkem pracovníků i přetlakem volných pracovních míst. V neposlední řadě nesmíme zapomenout nárůst byrokratizace (např. kontrolní hlášení, GDPR), který opět navyšuje nákladovou stránku jakéhokoli podnikání.

 [visualizer id=“2241″] 
 [visualizer id=“2259″] 

Tři výše uvedené faktory zásadně ovlivňují nákladové vstupy, které bychom měli promítat do Vám poskytnutých služeb. Prozatím nic nenaznačuje tomu, že by trend růstu cen měl v příštích obdobích klesat. Proto bychom Vás rádi požádali o přihlédnutí k uvedenému a promítnutí do navýšení Vámi plánovaných rozpočtů pro rok 2020. Stejně jako v minulých letech si Vás v okamžiku, kdy bude jasné navýšení pro rok 2020, dovolí kontaktovat moji kolegové s propočtem přímo vypočteným Vaší zakázce.

S poděkováním,