1991

Začiatok podnikania, založenie spoločnosti RPM Service ako združenia fyzických osôb.