2001

Založenie dcérskej spoločnosti
RPM Service SK s.r.o., na Slovensku.