2003

Regionálne pobočky pokrývajú celé územie Českej a Slovenskej republiky.