jsme specialisté

na průmyslový úklid a čištění

Úklidu se věnujeme přes 25 let a máme všechny předpoklady jej provádět dobře. Celostátní působnost, více než 6 000 úklidových pracovníků, vlastní servisní středisko i technické vybavení s garancí výměny stroje do 24 hodin.

co vám dokážeme uklidit

příklady objektů a mnohem více

 

Úklid obchodních center a hypermarketů

Naše společnost již řadu let patří k největším dodavatelům komplexních úklidových služeb pro obchodní centra, hypermarkety a retailové řetězce v České a Slovenské republice. Díky dlouhodobé spolupráci v této oblasti máme s úklidem obchodních center řadu zkušeností a dokážeme se přizpůsobit všem požadavkům zákazníka. V rámci poskytování pravidelného úklidu vnitřních ploch nabízíme i denní servis (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne) a službu doplňování hygienického materiálu. Součástí exteriérových úklidů v okolí obchodních center je i zajištění zimní údržby a údržby zeleně. Všechny úklidové práce provádíme v době, kterou si sami vyberete poté, co na začátku spolupráce sestavíme podle vašich požadavků konkrétní plán úklidu. Díky přesnému harmonogramu tak máte jistotu, že chod obchodního centra nebude narušen a bude vždy perfektně uklizeno.

Vnitřní prostory
 • úklid vnitřních prostor obchodních center provádíme vlastní technikou a nástroji za použití vhodných čisticích prostředků
 • úklidové práce probíhají podle rozpisu prováděných prací v návaznosti na potřeby objektu
 • prostory pasáže, food courtu, WC, zázemí apod.
 • doplňování hygienického materiálu
 • nádoby na odpadky
Venkovní prostory
 • cesty, chodníky a plochy, které patří k objektu
 • zpevněná venkovní zařízení
 • parkovací plochy
 • nádoby na odpadky a popelníky
 • venkovní dešťové svody, drenáže, uliční vpusti a rošty na nečistoty
 • vstupní prostory
 • čištění motoristických i nemotoristických komunikací
 • úklid – sběr odpadků z těchto ploch a nezastavěné plochy areálu
 • odklízecí a posypové služby provádíme tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí úrazu
 • při extrémních povětrnostních podmínkách provádíme zimní službu (odklízecí a posypové práce) permanentně
 • naši pracovníci zajistí běžné sledování objektu a povětrnostní situace (srážky a teploty)
 • maximální doba reakce pro zimní službu při zasněžení nebo vzniku náledí je od 1 hodiny výše dle dohody

 

Úklid kanceláří

Naše společnost pro vás zajistí komplexní úklid kanceláří a administrativních prostor. Úklidové práce v kancelářích a administrativních budovách provádíme s využitím nejmodernější čisticí a úklidové techniky a čisticích prostředků. V rámci poskytování pravidelného úklidu vnitřních ploch nabízíme i denní servis (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne), službu doplňování hygienického materiálu a instalaci hygienických zásobníků na sociálních zařízeních, mytí nádobí a další služby dle požadavků zákazníka. Na exponovaná místa objektů (vchody, vstupní haly, chodby) nabízíme podlahové vnitřní a vnější čisticí zóny – rohože, které zabraňují přenosu nečistot z venkovního prostředí a snižují náklady na údržbu objektů. Všechny úklidové práce provádíme v době, kterou si sami vyberete poté, co na začátku spolupráce sestavíme podle vašich požadavků konkrétní plán úklidu. Díky přesnému harmonogramu tak máte jistotu, že vaše kanceláře budou vždy reprezentativní a připravené na běžný pracovní ruch.

Základní nabídka prací v rámci pravidelného úklidu kanceláří a jiných prostor

Úklid kanceláří zahrnuje:

 • zametení a setření omyvatelných podlahových krytin
 • vyluxování koberců a židlí v kancelářích
 • vyprázdnění a vymytí odpadkových košů a popelníků
 • otření stolů, skříní, parapetů a dalšího nábytku
 • kompletní úklid sociálního zařízení včetně dezinfekce
 • otření židlí, křesel a sedacích souprav
 • otření počítačů a další kancelářské techniky
 • mytí dveří, obkladů a radiátorů
 • leštění nábytku a kuchyňské linky
 • mytí prosklených dveří kanceláří
 • otření radiátorů, vypínačů a elektrických zásuvek
 • otření světel, lamp, telefonů
 • otření zábradlí schodiště
 • úklid kuchyňské linky včetně mytí nádobí
 • doplňování toaletního papíru, mýdel, osvěžovačů vzduchu a dalšího hygienického servisu na sociálním zařízení
 • výměna a praní ručníků a utěrek
 • stahování záclon a srovnávání nábytku
 • otírání květin od prachu
 • doplňování odpařovačů

 

Úklid bank

Bankovní sektor je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších součástí našeho klientského portfolia. Vědoma si nároků především na bezpečnost, serióznost a stabilitu prováděných služeb v bankovním sektoru, garantuje naše společnost vždy pouze prověřené pracovníky pro vlastní výkon služby, respektování vnitřních bezpečnostních předpisů a procedur klienta, včetně možnosti výběru pracovníků přímo ze strany klienta. I z tohoto důvodu má naše společnost prověrku od NBÚ na stupeň „vyhrazené“, garantující vysokou kvalitu služeb v bankovním sektoru při dodržení zásad bezpečnosti.

Úklid hotelů

Své úklidové služby poskytujeme také hotelům, penzionům a ubytovnám. Zabýváme se komplexním úklidem, denním servisem v těchto zařízeních a zajištěním úklidu pokojů. Pomáháme vám tak snižovat náklady na správu a údržbu a dohlížíme na to, aby se uklizené interiéry staly vizitkou vašeho hotelu.

 

Průmyslový úklid

Zajišťujeme komplexní úklidový servis průmyslových objektů (výrobních či skladovacích areálů, hal) a souvisejících prostor. Ve výrobních provozech jsme schopni provádět jak pravidelný/průběžný úklid, tak i nepravidelný speciální v závislosti na specifikacích provozu a odvoz odpadu.

 

Úklid ve zdravotnictví a úklid nemocnic

Společnost RPM Service zajišťuje také pravidelný úklid nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, který je prováděn v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Klademe důraz na dodržování dezinfekčních plánů a respektujeme specifické požadavky zdravotnických zařízení.

 

Úklid objektů státní správy

Naše společnost poskytuje úklidové práce rovněž ve státní správě. I zde klademe velký důraz na kvalitu úklidu, která je zajištěna vícestupňovým kontrolním systémem prováděných činností, ale i na cenu, která je v tomto segmentu velmi důležitá. Úklidové služby poskytujeme v souladu s platnými normami, podmínkami smlouvy a požadavky zákazníka. Vedeme povinnou provozní evidenci a dokumentaci, včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnutých se zákazníkem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy. Pro výkon služby používáme pracovníky splňující kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a na úrovni, jež stanovují právní předpisy. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s předpisy BOZP a PO a s pokyny zákazníka. Naši pracovníci jsou vybaveni odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou. Naši pracovníci se při vstupu do objektu a při pohybu v něm řídí vnitřními předpisy zákazníka. Pro úklid prostor objektu používáme čisticí prostředky, nástroje a mechanismy, které jsou vysoké kvality, nepoškozují objekt ani jeho zařízení, včetně podlahových krytin, a nejsou škodlivé pro životní prostředí ani lidské zdraví.

K základním požadavkům zákazníka na úklid patří:
 • Úklid vnitřních prostor provádíme vlastní technikou a nástroji za použití vhodných čisticích prostředků.
 • Úklidové práce probíhají podle rozpisu prováděných prací v návaznosti na potřeby objektu.

Venkovní komunikace:

Požadavkem zákazníka je, aby komunikační plochy vždy působily řádným, udržovaným a čistým dojmem. Pod komunikačními plochami se rozumí:

 • cesty, chodníky a plochy, které patří k objektu
 • zpevněná venkovní zařízení
 • parkovací plochy
 • nádoby na odpadky a popelníky
 • venkovní dešťové svody, drenáže, uliční vpusti a rošty na nečistoty
 • vstupní prostory

V letní části roku zajišťujeme:

 • čištění motoristických i nemotoristických komunikací
 • úklid – sběr odpadků z těchto ploch a nezastavěné plochy areálu

V zimním období zajišťujeme službu, kterou je třeba provádět na venkovních komunikačních plochách a uvnitř objektu (dvůr), dle následujícího popisu:

 • Odklízecí a posypovou službu provádíme tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí úrazu.
 • Při extrémních povětrnostních podmínkách provádíme zimní službu (odklízecí a posypové práce) permanentně.
 • Naši pracovníci zajistí běžné sledování objektu a povětrnostní situace (srážky a teploty).
 • Maximální doba reakce pro zimní službu při zasněžení nebo vzniku náledí je 1 hodina.

napište nám, rádi se vám představíme

a navrhneme řešení včetně cenové nabídky

zobrazit formulář
 1. Vícestupňová kontrola kvality.
 2. Prověřený personál.
 3. Flexibilita a rychlé reakční časy.
 4. Vlastní servisní středisko, výměna stroje do 24 hodin.
 5. Celostátní pokrytí.

Co získáte?

Bezvadně uklizenou nemovitost i její okolí. Úklid kvalifikovaným personálem a moderní technikou s garancí výměny do 24 hodin. Flexibilitu v podobě jednorázového i reaktivního úklidu v závislosti na vašich potřebách. Vícestupňový kontrolní režim úklidových prací. Použití kvalitních úklidových prostředků šetrných k přírodě i k vašemu objektu. Harmonogram úklidu přizpůsobený provozním potřebám objektu a jeho uživatelů. Speciální technologie úklidu.

Produktový list

Náš přehled služeb v kostce pro prezentační účely i ucelený přehled o celé naší společnosti. V češkém i anglickém jazyce.

produktový list ke stažení

Certifikace

Vysoká kvalita úklidových služeb v souladu se standardy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a BS OHSAS 18001:2007, prověrka NBÚ na stupeň „vyhrazené“.

Pokrytí ČR a SR

Operativní síť regionálních poboček a zastoupení zaručuje, že ať je váš objekt kdekoliv, jsme schopni pružně reagovat na vaše potřeby.

Garance

V případě poruchy úklidového stroje bude nejpozději do 24 hodin opraven nebo do 24 hodin dopravíme na zakázku záložní stroj, aby nebyla ohrožena kvalita poskytovaných služeb.

Vlastní servis

Vlastní servisní oddělení úklidových strojů, které operativně řeší poruchy mycích automatů a další úklidové techniky.