BRANDING SKUPINY

Členění a benefity

Nové rozdělění se řídí jednotným brandingem napříč společností (známé jako single branding nebo monolithic brand architecture). Bude tak možné odlišit jednotlivé segmenty služeb a jednotlivé podbrandy budou težit z hlavní značky (RPM) společně vytvářejí větší hodnotu a povědomí, podporují a dávají na vědomí růst všech společnosti. Na obrázku je dosavadní příklad člěnění.

Propojující prvky jednotného brandu skupiny

Vizuální dojem celé skupiny i jednotlivých společností musí být konzistentní a jednotný. Abychom toho mohli docílit, dodržujeme jak sjednocující tak i odlišující prvky v každé ze společnosti a její tvorba má tyto pravidla.

© Všechna práva vyhrazena / RPM Service CZ a.s. / 2021