Od ledna 2020

pokračujeme v úspěšné spolupráci s dlouhodobým klientem z oblasti těžkého průmyslu – společností OKK Koksovny, a.s.