V rámci sjednocení standardizovaného systému řízení ISO jsme úspěšně při recertifikaci přešli z normy OHSAS 18001 na ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).