Spolupráce se sdružením DDD nám přináší především aktuální informace o nově schválených dezinfekčních produktech a postupech. Takto nabité informace přenášíme do provozu při provádění běžné ochranné dezinfekce i speciální ochranné dezinfekce.