Technológie

čo sme si na vás pripravili

Neustále zdokonaľujeme a zlepšujeme používané technológie v upratovaní vrátane
vyhľadávania nových trendov v tejto oblasti, ktoré budeme postupne uvádzať do prevádzky.

Prvotriedne stroje

Naša spoločnosť používa strojové vybavenie a upratovaciu techniku ​​výhradne od renomovaných výrobcov, ktorí sú schopní stroje nielen predať, ale aj ponúknuť patričné ​​servisné zázemie. Pre každú novú zákazku sa získava nové technické vybavenie.

Prezrieť celý katalóg

profesionálna kvalita

Disponujeme vybavením pre široké možnosti použitia, od veľkých a automatických strojov po klasické priemyselné. Vyberáme pre každú zákazku stroje na plnenie 100 % efektivity a kvality.

Extraktory (čistenie kobercov), vysokootáčkové leštičky (čistenie podláh), jednokotúčové stroje, priemyselné vysávače a pod.

WALSER TOP-Cleaner je vďaka vysokému výkonu vhodný obzvlášť na čistenie verejných priestranstiev, vchodov do nákupných stredísk, chodníkov, peších zón, spoločenských miestností, nástupíšť, letiskových priestorov, priemyselných hál aj ďalších rozsiahlych priestorov. Pri zaistení dostatočného vetrania ho možno použiť aj vo vnútorných priestoroch menších rozmerov.

špeciálne aplikácie

Máme radi výzvy a radi sa špecializujeme na aplikácie, ktoré nás odlišujú od konkurencie, žiadna aplikácia pre nás nie je problémom, hľadáme ich riešenia.

prezrieť si môžete výsledky takýchto silných znečistení (žuvačky, oleje a pod.). Takéto aplikácie sú vhodné napr. na čistenie chodníkov a benzínových púmp a celkovo hrubo znečistené priemyselné podlahy.

PredtýmPotom
PredtýmPotom