Technológie

čo sme si na vás pripravili

Neustále zdokonaľujeme a zlepšujeme používané technológie v upratovaní vrátane
vyhľadávanie nových trendov v tejto oblasti, ktoré budeme postupne uvádzať do prevádzky.

Prvotriedne stroje

 

Naša spoločnosť používa strojové vybavenie a upratovaciu techniku ​​výhradne od renomovaných výrobcov, ktorí sú schopní nielen stroje predať, ale aj ponúknuť patričné ​​servisné zázemie. Pre každú novú zákazku sa získava nové technické vybavenie.

profesionálna kvalita

Disponujeme vybavenie pre široké možnosti použitia, od veľkých a automatických strojov po klasickej priemyselnej. Vyberáme pre každú zákazku stroje na plnenie 100% efektivity a kvality.

Extraktory (čistenie kobercov), Vysokootáčkové leštičky (čistenie podláh), Jednokotúčové stroje. Priemyselné vysávače apod.

Walser TOP – Cleaner je vďaka vysokému výkonu vhodný obzvlášť na čistenie verejných priestranstiev, vchodov do nákupných stredísk, chodníkov, peších zón, spoločenských miestností, nástupíšť, letiskových priestorov, priemyselných hál, aj ďalších rozsiahlych priestorov. Pri zaistení dostatočného vetrania ho možno použiť aj vo vnútorných priestoroch menších rozmerov.

špeciálne aplikácie

Máme radi výzvy a radi sa špecializuje na aplikácie, ktoré nás odlišujú od konkurencie, žiadna aplikácia pre nás nie je problémom, hľadáme ich riešenia.

prezrieť si môžete výsledky takýchto silných znečistení (žuvačky, oleje a pod.). Takéto aplikácie sú vhodné napr. na čistenie chodníkov a benzínových púmp a celkovo hrubo znečistené priemyselné podlahy.

PredtýmPotom
PredtýmPotom