sme špecialisti

na priemyselné upratovanie a čistenie

Upratovaniu sa venujeme vyše 25 rokov a máme všetky predpoklady vykonávať ho dobre. Celoštátna pôsobnosť, viac ako 6 000 upratovacích pracovníkov, vlastné servisné stredisko aj technické vybavenie s garanciou výmeny stroja do 24 hodín.

čo vám dokážeme upratať

príklady objektov a oveľa viac

Upratovanie obchodných centier a hypermarketov

Naša spoločnosť už veľa rokov patrí k najväčším dodávateľom komplexných upratovacích služieb pre obchodné centrá, hypermarkety a retailové reťazce v Českej a Slovenskej republike. Vďaka dlhodobej spolupráci v tejto oblasti máme s upratovaním obchodných centier veľa skúseností a dokážeme sa prispôsobiť všetkým požiadavkám zákazníka. V rámci poskytovania pravidelného upratovania vnútorných plôch ponúkame aj denný servis (operatívne upratovanie náhodných znečistení v priebehu dňa) a službu doplňovania hygienického materiálu. Súčasťou exteriérových upratovaní v okolí obchodných centier je aj zabezpečenie zimnej údržby a údržby zelene. Všetky upratovacie práce robíme v čase, ktorý si sami vyberiete po tom, ako na začiatku spolupráce zostavíme podľa vašich požiadaviek konkrétny plán upratovania. Vďaka presnému harmonogramu tak máte istotu, že chod obchodného centra nebude narušený a bude vždy perfektne upratané.

Vnútorné priestory
 • upratovanie vnútorných priestorov obchodných centier vykonávame vlastnou technikou a nástrojmi s použitím vhodných čistiacich prostriedkov
 • upratovacie práce prebiehajú podľa rozpisu vykonávaných prác v nadväznosti na potreby objektu
 • priestory pasáže, food courtu, WC, zázemie a pod.
 • doplňovanie hygienického materiálu
 • nádoby na odpadky
vonkajšie priestory
 • cesty, chodníky a plochy, ktoré patria k objektu
 • spevnené vonkajšie zariadenia
 • parkovacie plochy
 • nádoby na odpadky a popolníky
 • vonkajšie dažďové zvody, drenáže, uličné vpusty a rošty na nečistoty
 • vstupné priestory
 • čistenie motoristických aj nemotoristických komunikácií
 • upratovanie – zber odpadkov z týchto plôch a nezastavanej plochy areálu
 • odpratávacie a posypové služby robíme tak, aby bolo vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo úrazu
 • pri extrémnych poveternostných podmienkach vykonávame zimnú službu (odpratávacie a posypové práce) permanentne
 • naši pracovníci zaistia bežné sledovanie objektu a poveternostnej situácie (zrážky a teploty)
 • maximálny čas reakcie pre zimnú službu pri zasnežení alebo vzniku poľadovice je od 1 hodiny vyššie podľa dohody

Upratovanie kancelárií

Naša spoločnosť pre vás zaistí komplexné upratovanie kancelárií a administratívnych priestorov. Upratovacie práce v kanceláriách a administratívnych budovách robíme s využitím najmodernejšej čistiacej a upratovacej techniky a čistiacich prostriedkov. V rámci poskytovania pravidelného upratovaniavnútorných plôch ponúkame aj denný servis (operatívne upratovanie náhodných znečistení v priebehu dňa), službu doplňovania hygienického materiálu a inštaláciu hygienických zásobníkov na sociálnych zariadeniach, umývanie riadu a ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníka. Na exponované miesta objektov (vchody, vstupné haly, chodby) ponúkame podlahové vnútorné a vonkajšie čistiace zóny – rohože, ktoré zabraňujú prenosu nečistôt z vonkajšieho prostredia a znižujú náklady na údržbu objektov. Všetky upratovacie práce robíme v čase, ktorý si sami vyberiete po tom, ako na začiatku spolupráce zostavíme podľa vašich požiadaviek konkrétny plán upratovania. Vďaka presnému harmonogramu tak máte istotu, že vaše kancelárie budú vždy reprezentatívne a pripravené na bežný pracovný ruch.

Základná ponuka prác v rámci pravidelného upratovania kancelárií a iných priestorov

Upratovanie kancelárií zahŕňa:

 • zametanie a zotretie umývateľných podlahových krytín
 • povysávanie kobercov a vyčistenie stoličiek v kanceláriách
 • vyprázdnenie a umytie odpadkových košov a popolníkov
 • utretie stolov, skríň, parapetov a ďalšieho nábytku
 • kompletné upratovanie sociálneho zariadenia vrátane dezinfekcie
 • utretie stoličiek, kresiel a sedacích súprav
 • utretie počítačov a ďalšej kancelárskej techniky
 • umývanie dverí, obkladov a radiátorov
 • leštenie nábytku a kuchynskej linky
 • umývanie zasklených dverí kancelárií
 • utretie radiátorov, vypínačov a elektrických zásuviek
 • utretie svetiel, lámp, telefónov
 • utretie zábradlia schodiska
 • upratovanie kuchynskej linky vrátane umývania riadu
 • doplňovanie toaletného papiera, mydiel, osviežovačov vzduchu a ďalšieho hygienického servisu na sociálnom zariadení
 • výmena a pranie uterákov a utierok
 • sťahovanie záclon a ukladanie nábytku
 • utieranie kvetín od prachu
 • doplňovanie odparovačov

Upratovanie bánk

Bankový sektor je dlhodobo jednou z najvýznamnejších súčastí nášho klientského portfólia. Vedomá si nárokov predovšetkým na bezpečnosť, serióznosť a stabilitu vykonávaných služieb v bankovom sektore garantuje naša spoločnosť vždy iba preverených pracovníkov pre samotný výkon služby, rešpektovanie vnútorných bezpečnostných predpisov a procedúr klienta vrátane možnosti výberu pracovníkov priamo zo strany klienta. Aj z tohto dôvodu má naša spoločnosť previerku od NBÚ na stupeň „vyhradené“, garantujúcu vysokú kvalitu služieb v bankovom sektore pri dodržaní zásad bezpečnosti.

Upratovanie hotelov

Svoje upratovacie služby poskytujeme tiež hotelom, penziónom a ubytovniam. Zaoberáme sa komplexným upratovaním, denným servisom v týchto zariadeniach a zabezpečením upratovania izieb. Pomáhame vám tak znižovať náklady na správu a údržbu a dohliadame na to, aby sa upratané interiéry stali vizitkou vášho hotela.

Priemyselné upratovanie

Zabezpečujeme komplexný upratovací servis priemyselných objektov (výrobných či skladovacích areálov, hál) a súvisiacich priestorov. Vo výrobných prevádzkach sme schopní vykonávať tak pravidelné/priebežné upratovanie, ako aj nepravidelné špeciálne v závislosti od špecifikácií prevádzky a odvoz odpadu.

Upratovanie v zdravotníctve a upratovanie nemocníc

Spoločnosť RPM Service zaisťuje tiež pravidelné upratovanie nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, ktorý je vykonávaný v súlade s vyhláškou č. 195/2005 Zb., ktorou sa upravujú podmienky predchádzania vzniku a šírenia infekčných ochorení a hygienické požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení a ústavov sociálnej starostlivosti. Kladieme dôraz na dodržiavanie dezinfekčných plánov a rešpektujeme špecifické požiadavky zdravotníckych zariadení.

Upratovanie objektov štátnej správy

Naša spoločnosť poskytuje upratovacie práce takisto v štátnej správe. Aj tu kladieme veľký dôraz na kvalitu upratovania, ktorá je zaistená viacstupňovým kontrolným systémom vykonávaných činností, ale aj na cenu, ktorá je v tomto segmente veľmi dôležitá. Upratovacie služby poskytujeme v súlade s platnými normami, podmienkami zmluvy a požiadavkami zákazníka. Vedieme povinnú prevádzkovú evidenciu a dokumentáciu vrátane ďalšej dokumentácie v rozsahu a forme dohodnutými so zákazníkom a v súlade s príslušnými zákonmi, technickými normami a predpismi. Pre výkon služby používame pracovníkov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady potrebné pre výkon príslušnej činnosti minimálne v rozsahu a na úrovni, ktorú stanovujú právne predpisy. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade s predpismi BOZP a PO a s pokynmi zákazníka. Naši pracovníci sú vybavení zodpovedajúcimi pracovnými a ochrannými pomôckami v súlade s platnými predpismi a jednotným pracovným odevom vhodným pre danú činnosť a prostredie, označeným menom (logom) spoločnosti a menovkou. Naši pracovníci sa pri vstupe do objektu a pri pohybe v ňom riadia vnútornými predpismi zákazníka. Na upratovanie priestorov objektu používame čistiace prostriedky, nástroje a mechanizmy, ktoré sú vysokej kvality, nepoškodzujú objekt ani jeho zariadenie vrátane podlahových krytín a nie sú škodlivé pre životné prostredie ani ľudské zdravie.

K základným požiadavkám zákazníka na upratovanie patria:
 • Upratovanie vnútorných priestorov vykonávame vlastnou technikou a nástrojmi s použitím vhodných čistiacich prostriedkov.
 • Upratovacie práce prebiehajú podľa rozpisu vykonávaných prác v nadväznosti na potreby objektu.

Vonkajšie komunikácie:

Požiadavkou zákazníka je, aby komunikačné plochy vždy pôsobili riadnym, udržiavaným a čistým dojmom. Pod komunikačnými plochami sa rozumejú:

 • cesty, chodníky a plochy, ktoré patria k objektu
 • spevnené vonkajšie zariadenia
 • parkovacie plochy
 • nádoby na odpadky a popolníky
 • vonkajšie dažďové zvody, drenáže, uličné vpusty a rošty na nečistoty
 • vstupné priestory

V letnej časti roka zabezpečujeme:

 • čistenie motoristických aj nemotoristických komunikácií
 • upratovanie – zber odpadkov z týchto plôch a nezastavanej plochy areálu

V zimnom období zaisťujeme službu, ktorú treba vykonávať na vonkajších komunikačných plochách a vnútri objektu (dvor), podľa nasledujúceho popisu:

 • Odpratávanie a posypovú službu robíme tak, aby bolo vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo úrazu.
 • Pri extrémnych poveternostných podmienkach vykonávame zimnú službu (odpratávacie a posypové práce) permanentne.
 • Naši pracovníci zaistia bežné sledovanie objektu a poveternostnej situácie (zrážky a teploty).
 • Maximálny čas reakcie pre zimnú službu pri nasnežení alebo vzniku poľadovice je 1 hodina.

napíšte nám, radi sa vám predstavíme

a navrhneme riešenie vrátane cenovej ponuky

zobraziť formulár
 1. Viacstupňová kontrola kvality.
 2. Preverený personál.
 3. Flexibilita a rýchle reakčné časy.
 4. Vlastné servisné stredisko, výmena stroja do 24 hodín.
 5. Celoštátne pokrytie.

Čo získate?

Bezchybne upratanú nehnuteľnosť a jej okolie. Upratovanie kvalifikovaným personálom a modernou technikou s garanciou výmeny do 24 hodín. Flexibilitu v podobe jednorazového aj reaktívneho upratovania v závislosti od vašich potrieb. Viacstupňový kontrolný režim upratovacích prác. Použitie kvalitných upratovacích prostriedkov šetrných k prírode aj k vášmu objektu. Harmonogram upratovania prispôsobený prevádzkovým potrebám objektu a jeho užívateľov. Špeciálna technológia upratovania.

Certifikácia

Vysoká kvalita upratovacích služieb v súlade so štandardmi ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO / IEC 27001: 2005 a BS OHSAS 18001: 2007, previerka NBÚ na stupeň „vyhradené“.

Pokrytie ČR a SR

Operatívna sieť regionálnych pobočiek a zastúpení zaručuje, že nech je váš objekt kdekoľvek, sme schopní pružne reagovať na vaše potreby.

Garancia

v prípade poruchy upratovacieho stroja bude najneskôr do 24 hodín opravený alebo do 24 hodín dopravíme na zákazku záložný stroj, aby nebola ohrozená kvalita poskytovaných služieb.

Vlastný servis

Vlastné servisné oddelenie upratovacích strojov, ktoré operatívne rieši poruchy umývacích automatov a ďalšej upratovacej techniky.