sme špecialisti

na priemyselný upratovanie a čistenie

Upratovania sa venujeme cez 25 rokov a máme všetky predpoklady ho vykonávať dobre. Celoštátna pôsobnosť, viac ako 6 000 upratovacích pracovníkov, vlastné servisné stredisko aj technické vybavenie s garanciou výmeny stroja do 24 hodín.

čo vám dokážeme upratať

príklady objektov a oveľa viac

Upratovanie obchodných centier a hypermarketov

Naša spoločnosť už niekoľko rokov patrí k najväčším dodávateľom komplexných upratovacích služieb pre obchodné centrá, hypermarkety a detailové reťazca v Českej a slovenskom republike. Vďaka dlhodobej spolupráci v tejto oblasti máme s upratovaním obchodných centier rad skúseností a dokážeme sa prispôsobiť všetkým požiadavkám zákazníka. V rámci poskytovania pravidelného upratovania vnútorných plôch ponúkame aj denný servis (operatívne upratovanie náhodných znečistení v priebehu dňa) a službu doplňovanie hygienického materiálu. Súčasťou exteriérových upratovania v okolí obchodných centier je aj zabezpečenie zimnej údržby a údržby zelene. Všetky upratovacie práce vykonávame v dobe, ktorú si sami vyberiete po tom, čo na začiatku spolupráce zostavíme podľa vašich požiadaviek konkrétny plán upratovania a vďaka presnému harmonogramu tak máte istotu, že chod obchodného centra nebude narušený a bude vždy perfektne upratané.

Vnútorné priestory
 • upratovanie vnútorných priestorov obchodných centier vykonávame vlastnou technikou a nástrojmi za použitia vhodných čistiacich prostriedkov
 • upratovacie práce prebiehajú podľa rozpisu vykonávaných prác v nadväznosti na potreby objektu
 • priestory pasáže, food courtu, WC, zázemie, a pod.
 • doplňovanie hygienického materiálu
 • nádoby na odpadky.
vonkajšie priestory
 • cesty, chodníky a plochy, ktoré patria k objektu
 • spevnená vonkajšie zariadenia
 • parkovacie plochy
 • nádoby na odpadky a popolníky
 • vonkajšie dažďové zvody, drenáže, uličné vpuste a rošty na nečistoty
 • vstupné priestory
 • čistenie motoristických aj nemotoristických komunikácií
 • upratovanie – zber odpadkov z týchto plôch a nezastavané plochy areálu
 • odpratávaciu a posypové služby vykonávame tak, aby bolo vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo úrazu.
 • pri extrémnych poveternostných podmienkach vykonávame zimnú službu (odpratávaciu a posypové práce) permanentne
 • našimi pracovníkmi zaistíme bežné sledovanie objektu a poveternostnej situácie (zrážky a teploty)
 • maximálna doba reakcie pre zimné službu pri zasnežení alebo vzniku poľadovice je od 1 hodiny vyššie podľa dohody.

Upratovanie kancelárií

Naše společnost pro Vás zajistí komplexní úklid kanceláří a administrativních prostor. Upratovacie práce v kanceláriách a administratívnych budovách vykonávame s využitím najmodernejšej čistiacej a upratovacej techniky a čistiacich prostriedkov. V rámci poskytování pravidelného úklidu vnitřních ploch nabízíme i denní servis (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne), službu doplňování hygienického materiálu a instalaci hygienických zásobníků na sociálních zařízeních, mytí nádobí a další služby dle požadavků zákazníka. Na exponované miesta objektov (vchody, vstupné haly, chodby) ponúkame podlahové vnútorné a vonkajšie čistiace zóny – rohože, ktoré zabraňujú prenosu nečistôt z vonkajšieho prostredia a znižujú náklady na údržbu objektov. Všetky upratovacie práce vykonávame v dobe, ktorú si sami vyberiete po tom, čo na začiatku spolupráce zostavíme podľa vašich požiadaviek konkrétny plán upratovania a vďaka presnému harmonogramu tak máte istotu, že vaše kancelárie budú vždy reprezentatívne a pripravené na bežný pracovný ruch.

Základná ponuka práce na vykonávanie pravidelného upratovania kancelárií a iných priestorov

Upratovanie kancelárií zahŕňa:

 • zametanie a zotretie umývateľných podlahových krytín
 • vyluxovanie kobercov a stoličiek v kanceláriách
 • vyprázdnenie a umytie odpadkových košov a popolníkov
 • utretie stolov, skríň, parapetov a ďalšieho nábytku
 • kompletné upratovanie sociálneho zariadenia vrátane dezinfekcie
 • utretie stoličiek, kresiel a sedacích súprav
 • utretie počítačov a ďalšej kancelárskej techniky
 • umývanie dverí, obkladov a radiátorov
 • leštenie nábytku a kuchynskej linky
 • umývanie presklených dverí kancelárií
 • otření radiátorů, vypínačů a elektrických zásuvek
 • utretie svetiel, lámp, telefónov
 • utretie zábradlie schodiska
 • upratovanie kuchynskej linky vrátane umývania riadu
 • doplňovanie toaletného papiera, mydiel, osviežovačov vzduchu a ďalšieho hygienického servisu na sociálneho zariadenia
 • výmena a pranie uterákov a utierok
 • sťahovanie záclon a porovnanie nábytku
 • utieranie kvetín od prachu
 • doplňovanie odparovačov

Upratovanie bánk

Bankový sektor patrí dlhodobo do nášho klientskeho portfólia ako jeden z jeho najvýznamnejších súčastí. Vedomí si nárokov predovšetkým na bezpečnosť, serióznosť a stabilitu vykonávaných služieb v bankovom sektore, garantuje naša spoločnosť vždy iba preverené pracovníkov pre vlastný výkon služby, rešpektovanie vnútorných bezpečnostných predpisov a procedúr klienta vrátane možnosti výberu pracovníkov priamo zo strany klienta. Aj z tohto dôvodu má naša spoločnosť previerku od NBÚ na stupeň Vyhradené, garantujúci vysokú kvalitu služieb v bankovom sektore pri dodržaní zásad bezpečnosti.

Upratovanie hotelov

Svoje upratovacie služby poskytujeme tiež hotelom, penziónom a ubytovniam. Zaoberáme sa komplexným upratovaním, denným servisom v týchto zariadeniach a zabezpečením upratovania izieb. Pomáhame vám tak znižovať náklady na správu a údržbu a dohliadame, aby sa upratané interiéry stali vizitkou vášho hotela.

Priemyselný upratovanie

Zabezpečujeme komplexný upratovací servis priemyselných objektov (výrobných či skladovacích areálov, hál) a súvisiacich priestorov. Vo výrobných prevádzkach sme schopný vykonávať ako pravidelný / priebežné upratovanie, tak aj nepravidelný špeciálne v závislosti na špecifikáciách prevádzky a odvoz odpadu.

Upratovanie v zdravotníctve a upratovanie nemocníc

Spoločnosť RPM Service zabezpečuje aj pravidelné upratovanie nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, ktorý je vykonávaný v súlade s vyhláškou č. 195/2005 Sb. ktorou sa upravujú podmienky predchádzania vzniku a šírenia infekčných ochorení a hygienické požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení a ústavov sociálnej starostlivosti. Kladieme dôraz na dodržiavanie dezinfekčných plánov a rešpektujeme špecifické požiadavky zdravotníckych zariadení.

Upratovanie objektov štátnej správy

Naša spoločnosť poskytuje upratovacie práce tiež v štátnej správe, kde aj tu kladieme veľký dôraz na kvalitu upratovania, ktorá je zaistená viacstupňovým kontrolným systém vykonávaných činností, ale aj na cenu, ktorá je v tomto segmente veľmi dôležitá. Upratovacie služby poskytujeme v súlade s platnými normami, podmienkami zmluvy a požiadavky zákazníka. Vedieme povinnú prevádzkovú evidenciu a dokumentáciu vrátane ďalšej dokumentácie v rozsahu a forme dohodnutej so zákazníkom a v súlade s príslušnými zákonmi, technickými normami a predpismi. Pre výkon služby používame pracovníkmi spĺňajúce potrebné kvalifikačné predpoklady na výkon príslušnej činnosti minimálne v rozsahu a úrovňou stanovenými legislatívou Všetky činnosti sú vykonávané v súlade s predpismi BOZP a PO a v súlade s pokynmi zákazníka Naši pracovníci sú vybavení zodpovedajúcimi pracovnými a ochrannými pomôckami v súlade s platnými predpismi a jednotným pracovným odevom vhodným pre danú činnosť a prostredie, označeným menom (logom) spoločnosti a menovkou. Naši pracovníci sa pri vstupe do objektu a pri pohybe v ňom riadi vnútornými predpismi zákazníka. Pre upratovanie priestorov objektu používame čistiace prostriedky, nástroje a mechanizmy, ktoré sú vysokej kvality, nepoškodzujú objekt, jeho zariadenie vrátane podlahových krytín a nie sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

K základným požiadavkám zákazníka na upratovanie patrí:
 • Upratovanie vnútorných priestorov vykonávame vlastnou technikou a nástrojmi za použitia vhodných čistiacich prostriedkov.
 • Upratovacie práce prebiehajú podľa rozpisu vykonávaných prác v nadväznosti na potreby objektu.

Vonkajšie komunikácie:

Požiadavkou zákazníka je, aby komunikačné plochy vždy pôsobili riadnym, udržiavaným a čistým dojmom. Pod komunikačnými plochami sa rozumie:

 • cesty, chodníky a plochy, ktoré patria k objektu
 • spevnená vonkajšie zariadenia
 • parkovacie plochy
 • nádoby na odpadky a popolníky
 • vonkajšie dažďové zvody, drenáže, uličné vpuste a rošty na nečistoty
 • vstupné priestory

V letnej časti roka zabezpečujeme:

 • čistenie motoristických aj nemotoristických komunikácií
 • upratovanie – zber odpadkov z týchto plôch a nezastavané plochy areálu

V zimnom období zaisťujeme službu, ktorú je potrebné vykonávať na vonkajších komunikačných plochách a vo vnútri objektu (dvor) podľa nasledujúceho popisu:

 • Odpratávaciu a posypovú služby je vykonávame tak, aby bolo vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo úrazu.
 • Pri extrémnych poveternostných podmienkach vykonávame zimnú službu (odpratávaciu a posypové práce) permanentne.
 • našimi pracovníkmi zaistíme bežné sledovanie objektu a poveternostnej situácie (zrážky a teploty)
 • Maximálna doba reakcie pre zimné službu pri zasnežení alebo vzniku poľadovice je 1 hodina.

napíšte nám, radi sa vám predstavíme

a navrhneme riešenie vrátane cenovej ponuky

 1. Viacstupňové kontrola kvality.
 2. Preverený personál.
 3. Flexibilita a rýchle reakčné časy.
 4. Vlastné servisné stredisko, výmena stroje do 24 hodín.
 5. Celoštátne pokrytie.

Čo získate?

Bezchybne upratanú nehnuteľnosť a jej okolie. Upratovanie kvalifikovaným personálom a modernou technikou s garanciou výmeny do 24 hodín. Flexibilitu v podobe jednorazového aj reaktívneho upratovania v závislosti na vašich potrebách. Viacstupňový kontrolný režim upratovacích prác. Použitie kvalitných upratovacích prostriedkov šetrných k prírode aj k vášmu objektu. Harmonogram upratovania prispôsobený prevádzkovým potrebám objektu a jeho užívateľov. Špeciálna technológia upratovania.

Certifikácia

Vysoká kvalita upratovacích služieb v súlade so štandardmi ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO / IEC 27001: 2005 a BS OHSAS 18001: 2007, previerka NBÚ na stupeň „vyhradené“.

Pokrytie ČR a SR

operačnú sieť regionálnych pobočiek a zastúpení zaručuje, že nech je Váš objekt kdekoľvek, my sme schopní pružne reagovať na Vaše potreby. bla lb alvb alalaaaa dsdsds dsdsd ds dsd s s d

Garancia

v prípade poruchy upratovacieho stroja bude najneskôr do 24 hodín opravený alebo do 24 hodín dopravíme na zákazku záložný stroj, aby nebola ohrozená kvalita poskytovaných služieb.

Vlastný servis

Vlastné servisné oddelenie upratovacích strojov, ktoré operatívne rieši poruchy umývacích automatov a ďalšie upratovacie techniky.ddsdsd sddsd sd s ds dsd sd ds ds ddddddddddddddddd